Prestatieverklaringen

Met ingang van 1 juli 2013 vervangt de nieuwe Bouwproductenverordening (CPR) de Bouwproductenrichtlijn (CPD), die sinds 1989 van kracht was. De Europese verordening treedt onmiddellijk in werking in alle lidstaten. Het doel van de verordening is door middel van geharmoniseerde technische specificaties te komen tot uniforme product- en testnormen met geharmoniseerde prestatiegegevens voor bouwproducten in heel de EU. De CPR onderscheidt zich met name van de tot nog toe geldende CPD door de prestatieverklaring, de CE-markering en de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties. De fabrikant van een bouwproduct documenteert met zijn verklaring dat hij de verantwoordelijkheid draagt voor de overeenstemming van het bouwproduct met de genoemde prestaties en de naleving van de relevante Europese wetgeving. Hier zijn de prestatieverklaringen van onze Hahn-scharnieren te downloaden in alle talen van de EU.

Download-Manager - Prestatieverklaring in 24 talen *

SPRAAK KIEZEN

Zoeken op artikelnummer
Voer het artikelnummer in