ONDERDEEL - AT-G

- A500B0000
- A500F0001
Afdekstuk, RAL kleur vermelden - K200G0005
Bus met hoogtespindel (zwart) - K200B0001
Lagerbus met hoogtespindel - K200B0006
Verstelelement - K300B0006
Houdschroef voor afdekstuk - E3300802
Boorschroef - E3300803
Schroef - K200E0002
Stelschroef M6 x 5 - D914M6x5